Preguntes freqüents

Qui pot participar a La mar de ciència?

Els estudiants d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i de cicles formatius bàsics i mitjans, residents a Espanya, que comptin amb l’autorització d’un dels seus pares o tutors legals i tinguin entre 5 i 17 anys.

També podran participar-hi els estudiants de centres d’educació especial que tinguin entre 5 i 17 anys.

S’hi pot participar individualment? I en grup?

La participació és individual en totes les modalitats del certamen: dibuix, vídeo i relat. Així mateix, existeix una modalitat específica que ofereix als estudiants la possibilitat de presentar un vídeo de classe. Per això és necessari que el professor coordini el treball i presenti el vídeo juntament amb l’autorització d’un dels pares o tutors de tots els estudiants que hi participen.

Un participant pot presentar-hi més d’un treball?

Sí. Cada participant pot presentar un treball per cada modalitat: dibuix, vídeo, relat i vídeo de classe.

Quines són les passes a seguir per participar?

- Demana autorització i el registre al teu representant (pare, mare, tutor legal o professor).

- Elabora el teu treball o treballs. Recorda que pots presentar un treball per cada modalitat.

- Demana al teu representant que presenti el teu treball o treballs amb les teves dades personals.

- Imprimeix el teu certificat de participació.

Fins quan puc presentar treballs?

El termini de presentació de treballs finalitza el 21 de maig de 2019 a les 23:00 (hora peninsular).

Per què els/les participants necessiten un representant?

Els/ es participants de la mar de ciència, en ser menors d'edat, han de ser representats pels seus pares, mares, tutors / es legals o professors / es

Un adult pot representar a més d'un participant?

Els/les professors/es, pares, mares o tutors legals poden ser els representants d'un nombre il·limitat de participants.

És obligatori presentar l'autorització dels pares, mares o tutors / es legals per poder participar?

Sí. Els participants, segons la legislació actual, han de comptar sempre amb l'autorització dels seus pares o tutors legals a l'hora de presentar els seus treballs en aquest concurs. Si el representant de l'estudiant és el seu pare, mare o tutor/a, podrà autoritzar directament al menor a través del formulari d'inscripció de treballs. Si, d'altra banda, el representant és un/a professor/a, caldrà adjuntar l'autorització signada dels pares escanejada o fotografiada (Format PDF / JPG / PNG / GIF) al formulari de presentació de treballs. El model d'autorització pot descarregar-se a

De quins temes han de tractar els dibuixos, vídeos i relats?

La clau és la creativitat i ens agradaria que ens expliquis per què són tan importants els oceans, i com la ciència contribueix al seu estudi i conservació. Poden ser històries de ficció sobre animals marins en perill d'extinció; relats en els quals intervinguin episodis de contaminació, perillosos abocaments, vaixells oceanogràfics o aventures d'oceanògrafs. També poden ser reflexions o històries reals relacionades amb les platges i costes. Ens interessa que t'expressis de manera creativa i que el resultat sigui una creació original i diferent.

Els treballs han de tenir unes característiques determinades?

- Els dibuixos s'han de elaborar en format A4 amb tècnica lliure.

- Els relats han de tenir un extensió màxima de 400 paraules i poden ser redactats seguint qualsevol gènere i estil narratiu (entrevista, guió de teatre, conte, article, poesia ...)

- En el cas dels vídeos, no hi ha pautes edició determinades però tindran una durada màxima d'1 minut i mig. Podran consistir en una concatenació d'imatges vinculades per un guió, en una presentació oral, en un diàleg entre diverses persones, en una animació ...

En quin format s'han de presentar els treballs?

- Dibuixos: Elaborats en format A4 amb tècnica lliure. Han de digitalitzar-se i presentar-se en format JPG o PNG que no superin els 8MB. El títol i la descripció de 50 a 100 paraules s'han d'introduir en el formulari web d'inscripció de la feina.

- Vídeos: Audiovisuals d'una durada màxima d'1 minut i mig. S'han de presentar en format MP4 i no poden superar els 100 MB. El títol i la descripció de 50 a 100 paraules s'han d'introduir en el formulari web d'inscripció de la feina.

- Relats: Escrits d'estil lliure amb una extensió màxima de 400 paraules. Han de presentar-se a través del formulari web acompanyats per un títol.

Com és el procés de selecció de guanyadors?

El jurat seleccionarà 8 dels 10 treballs guanyadors, un per cada categoria i modalitat. Valorarà l'originalitat, la creativitat, la temàtica i la capacitat d'expressió dels treballs.

D'altra banda, el jurat escollirà els treballs finalistes que participaran en la votació popular. Resultaran guanyadors d'aquesta votació el treball individual i el vídeo de la classe que rebin més "M'agrada" d'usuaris de Facebook.

Quins són els premis pels treballs individuals?

Els autors dels 7 treballs individuals guanyadors i el professor que rebin la menció especial seran premiats amb un viatge científic a les Illes Balears. El premi inclou el viatge i l’allotjament (dues nits) per al guanyador i per a un acompanyant major d’edat.

Quins són els premis pels vídeos de classe?

La classe guanyadora de la categoria infantil i la de la categoria juvenil els vídeos de les quals hagin rebut el premi del jurat i la classe guanyadora de la votació popular seran obsequiades amb una pissarra digital.

Refineria Web Tel: 971439895 - Fax: 971439979
© La Mar de Ciència. Tots els drets reservats. | ParcBit, Naorte, bloc A, 2º pis, pta. 3, E-0721 Palma (Mallorca) Spain